REJESTRACJA W SERWISIE

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dozwolone wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom.

Użytkownikiem mogą być redakcje gazet i mediów elektronicznych, agencje prasowe i fotograficzne oraz inne instytucje za zezwoleniem właściciela serwisu.
Użytkownikiem nie może być osoba prywatna.

Zasady na jakich udostępniamy nasze zbiory klientom.

1. Zdjęcia/grafiki stanowią wyłączną własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice.

2. Dysponentem zdjęć jest Biuro Prasowe (Gabinet Marszałka).

3. Za osoby upoważnione zwane dalej Klientami uważa się wszystkich tych którzy są zarejestrowani w naszej bazie klientów, posiadają własny osobisty login i hasło.

4. Zdjęcia/grafiki mogą być wykorzystywane przez klientów do publikacji. Przez wykorzystanie zdjęcia rozumie się prawo do wielokrotnej publikacji zdjęcia/grafiki. Inny sposób wykorzystania zdjęcia wymaga oddzielnej umowy.

5. Zdjęcia i grafiki mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku Klienta

6. Pobrane zdjęcia/grafiki mogą być również przechowywane i katalogowane w archiwach klientów.

7. Wszystkie zdjęcia/grafiki udostępnione klientom podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jedynie instytucje upoważnione przez Urząd Marszałkowski mogą publikować zdjęcia w prasie lub innych mediach.

8. Klient otrzymuje jedynie prawo do wykorzystania zdjęcia/grafiki, nie nabywa natomiast autorskich praw majątkowych do nich, tj. zdjęcia/grafiki nie mogą być przedmiotem rozporządzeń, najmu, użyczenia itp. Przy każdym wykorzystaniu zdjęcia/grafiki do publikacji Klient opatrzy je napisem odpowiednio "nazwisko fotografa/UMWS"

9. Zabrania się przeróbek, fotomontaży i innych kompozycji udostępnionych zdjęć/grafik za wyjątkiem kadrowania i obróbki cyfrowej.

10. Urząd Marszałkowski nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdjęć przez klienta, w wyniku którego naruszone mogą być prawa osobiste osób trzecich.

11. Wszystkie dane osobowe podawane nam przez klientów maja charakter ściśle poufny i nie są w żaden sposób dostępne osobom trzecim, ani komukolwiek poza administratorem serwisu slaskie.pl. W każdej chwili można wystąpić o poprawienie/uaktualnienie swoich danych lub ich usunięcie. foto@slaskie.pl

12. Urząd Marszałkowski może odmówić zgodny na wykorzystanie zdjęć/grafik przez klienta bez podania przyczyn.

FORMULARZ REJESTRACYJNY
nazwa instytucji
login (maksymalnie 8 znaków bez polskich znaków i przerw)
haslo (maksymalnie 20 znaków bez polskich znaków i przerw)
e-mail
telefon
pracownik do kontaktu
rodzaj
 
Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.slaskie.pl.
Wszystkie publikacje bez zgody właściciela zabronione. All rights reserved.